Karakteristike

Izveštavanje

Pratite sve fakture i izvršena plaćanja uz Unimaze Platform

Mogućnost praćenja faktura i izvršenih plaćanja je ključni deo Vašeg poslovanja. Informacija o danima priliva sredstava po izdatim fakturama na Vaš račun pomaže prilikom izrade procene o budućim finansijama što je gotovo nemoguće pri korišćenju papirnih faktura, slanja računa poštom ili bilo kojim drugim načinom isporuke zbog usporenog procesa. Prijem i slanje papirnih faktura oduzima dosta vremena i odlaže plaćanje.

Praćenje izdatih faktura i praćenje potraživanja računa u realnom vremenu

  • Na jednostavan način pratite fakture i izvršena odnosno očekivana plaćanja;
  • Uvid u trenutno stanje Vaših dugovanja i potraživanja;
  • Budite plaćeni na vreme;
  • Pratite najsvežije podatke o svojim račune i potraživanjima.

Mogućnost praćenja faktura i plaćanja je ključni deo Vašeg poslovanja. Trenutak kada se očekuje isplata na Vaš račun pomaže prilikom izrade procene o budućim finansijama. To je gotovo nemoguće pri korišćenju papirnih faktura, slanja računa poštom ili bilo kojim drugim načinom isporuke zbog usporenog procesa. Prijem i slanje papirnih faktura oduzima dosta vremena i odlaže plaćanje.

Uz elektronske fakture i Unimaze Platform cloud rešenja, praćenje faktura je veoma jednostavno jer možete kontrolisati svoja potraživanja i dugovanja na jednom mestu.

Način na koji funkcioniše naša platforma:

Fakture šaljete i primate elektronskim putem preko našeg dispečera. Na kontrolnoj tabli možete videti sve fakture koje ste poslali i primili, kao i status faktura. Dostupno je vreme slanja fakture, označavanje da je faktura isporučena od strane primaoca i obaveštenje o izvršenoj uplati. Ukoliko postoji problem, on se rešava odmah kroz deo platforme za razmenu poruka. Ne gubite vreme na čekanje isporuke ili prijema fakture putem pošte.

Izveštavanje i analiza finansijskih dokumenata obuhvata:

  • Vizuelni prikaz podataka
  • Izdvajanje i deljenje kreiranih izveštaja
  • Pregled svih poslovnih dokumenata

Upravljanje poslovanjem znači da morate biti upoznati sa finansijskim stanjem Vaše kompanije i biti u mogućnosti da to saopštite zaposlenima ili drugim zainteresovanim stranama. Pored praćenja dokumentacije, naša platforma omogućava i vizuelni prikaz svih dokumenata koji su poslati ili primljeni u određenom vremenskom periodu. Upoređivanjem tipova dokumenata i različitih vremenskih intervala doprinosi preciznijem predviđanju budućih finansijskih tokova.

Ukoliko je potrebno podeliti tabelarni prikaz, to možete uraditi veoma jednostavno. Jednim klikom možete pregledati svoje račune ili kreirati dokument koji će sačuvati prikaz računa u formi MS Excel dokumenta.

Uz naše sveobuhvatno Unimaze Platform rešenje, upravljanje finansijama i procesom nabavke je poput lagane šetnje.

Još karakteristika

Radite sa kolegama na fakturama istovremeno koristeći Unimaze Platform

Uz Unimaze Platform možete diskutovati o fakturama sa svojim kolegama interno kao i sa poslovnim partnerima odnosno eksterno.

Sarađujte na fakturama direktno na platformi Unimaze

Unimaze Platform nudi mogućnost diskusije sa svojim kolegama ili poslovnim partnerima, dobavljačima.

Upravljanje porudžbenicama

Unimaze Platform je sveobuhvatno cloud rešenje. Vaš proces od nabavke može biti potpuno digitalizovan uz sva poslovna dokumenta na jednom mestu. Digitalizacija donosi mnoge prednosti Vašem poslovanju - potpun pregled i praćenje dokumenata, uštedu vremena i novca kao I bolju brigu o životnoj sredini.

Konsultacije

Dozvolite nam da Vas sprovedemo kroz svet e-fakturisanja besplatno

Mi Vas povezujemo na svetsko e-fakturisanje

Nudimo besplatne konsultacije. Zakazivanjem sastanka sa nama dobićete kompletan prikaz Unimaze Platform, rešenja koja nudimo i tehničke savete ukoliko ih zahtevate, bez obaveze da se prijavite kod nas. Zakažite svoj termin za besplatne konsultacije već danas tako što ćete zakazati sastanak i popuniti formular na linku ispod.

Konsultacije
  • Prednosti e-fakturisanja
  • Tehnički saveti
  • Prezentovanje našeg rešenja