Tekstovi

Peppol u Japanu

1 Jun 2022

Sve što treba da znate

Peppol mreža se ubrzano širi u Japanu zahvaljujući usvajanju od strane Vlade Japana.

Prelazak na Peppol koj je počeo stvaranjem Digitalne Agencije će otvoriti put ka digitalnoj transformaciji u Japanu, što dovodi do novih pravila u oblasti upravljanja i razmene poslovnih dokumenata.

E-fakturisanje u Japanu

Peppol u Japanu

Predviđa se da će usvajanje Peppol e-fakturisanja omogućiti poreskim vlastima u Japanu da unaprede efikasnost poreskog sistema koji se uglavnom zasniva na ručnom vođenju poslovnih knjiga. Digitalizacija u Japanu će uvećati trgovinu i ubrzati razmenu poslovnih dokumenata između javnog sektora koji koristi papirna dokumenta i njihovih trgovinskih partnera. U ovom članku pružamo više detalja o Peppol mreži u Japanu i načine na koje privatni i javni sektor započinju prelazak u B2G i B2B transakcije. Takođe ćemo Vam pružiti informacije šta je sve neophodno kako biste se pripremili za e-fakturisanje u Japanu koje počinje u oktobru 2023. godine i kako Vam Unimaze u tome može pomoći.

Priduživanje Japana Peppol mreži se dešava zbog dva razloga – Covid 19 pandemije i nedostatka ličnih transakcija. Japanova odluka da usvoji e-fakturisanje je korak ka globalnom ekosistemu koji se i dalje zasniva na 90% razmeni papirnih dokumenata. Tako Japan postaje član grupe zemalja gde je obavezno usvajanje e-fakturisanja.

Status e-fakturisanja u Japanu

U Japanu su se koristile faks mašine kako bi se slali ručno napisani izveštaji vezani za slučajeve oboljevanja od Covid 19 virusa ka Ministarstvu zdravlja. Iako se izveštavanje prebacilo putem interneta, postojao je problem kako zaobići udaranje Hanko marke na papirni dokument radi potvrđivanja. Iako tehnološki napredan, u Japanu se dosta primenjuje papir, papirni novac i analogna tehnologija što dovodi do oklevanja prilikom usvajanja digitalne transformacije. Japan je treća najveća ekonomija sveta, a kada je u pitanju implementacija digitalnih tehnologija nalazi se tek na 27-om mestu u svetu.

Sporost Japan u digitalizaciji utiče i na ekonomsku transformaciju, što ovi podaci pokazuju:

 • Sklonost papirnim transakcijama košta Japan 323 miliona radnih sati godišnje ili 8 milijardi dolara
 • Više od 80% administrativnih procesa u Japanu su i dalje zasnovani na papiru
 • Samo 5.4 miliona Japanaca koriste digitalne aplikacije u kancelarijama

Digitalna politika Japana

1. septembra 2021. godine Vlada Japana uspostavlja Digitalnu Agenciju koja za cilj ima sledeće:

 • Unapređenje i dostupnost onlajn javnih usluga
 • Razvoj standarda poput sertifikacije, ID-jeva, i cloud zasnovanih servisa i mreža
 • Izgradnja digitalnog kapaciteta kroz učenje i razvoj
 • Sprovođenje regulatorne reforme kako bi se implementirale nove tehnologije
 • Razvoj jedinstvene strategije
 • Izučavanje i procena programa digitalizacije
 • Osiguravanje sigurnosnog pristupa programu

Na šta ukazuje usvajanje Peppol e-fakturisanja u Japanu?

Usvajanje Peppol e-fakturisanja znači da Vlada Japana i poslovni subjekti mogu koristiti Peppol BIS (Business Interoperability Specifications) za neprestanu kontrolu transakcija.

Prednosti e-fakturisanja za dobavljače

Evo kako dobavljači u Japanu mogu stvoriti prednost:

 • Postati preferirani dobavljač u javnom sektoru

Dobavljač koji može slati e-fakture prema Peppol standardima ima veće šanse da trguje s Vladom nego li dobavljačeva konkurencija koja još uvek nije počela prelazak na Peppol mrežu

 • Postati usaglašen

Peppol mreža postavlja bezbednost na prvo mesto. Sve poverljive informacije u poslovanju koje se razmenjuju putem Peppol mreže su enkriptovane kako bi se sačuvala poverljivost. Organizacije u Japanu koje šalju fakture putem Peppol standarda postaju usaglašene sa striktnim zahtevima.

 • Smanjenje troškova

Peppol smanjuje troškove obrade fakture za 49%. Kompanije troše u proseku 20.30$ kako bi obradile papirnu fakturu. Troškovi opadaju na 10.35$ ukoliko se primenjuje e-fakturisanje. Ukratko, ukoliko organizacija obradi 5000 faktura na godišnjem nivou, elektronskim fakturama čuva oko 44400$ godišnje.

Prednosti e-fakturisanja za kupce

Ovo su prednosti:

Stimulacija ekonomije i unapređenje nabavke

 • Standardizovani formati
 • Smanjenje grešaka kroz eliminisanje ručnog unosa podataka
 • Automatsko fakturisanje
 • Veća pouzdanost
 • Bolje trgovinske veze

E-fakturisanje ubrzava B2G transakcije. Lančani efekat dovodi do upumpavanja novca u ekonomiju i ekonomski stimulans. E-fakturisanje umanjuje tradicionalnu birokratiju kroz eliminaciju kašnjenja i uklanjanja blokadi u lancima snabdevanja. Usvajanje e-fakturisanja uklanja administrativne probleme koje su često uzrokovani ručnom obradom nabavki. Sa uvođenjem e-fakturisanja u Japanu, sve agencije Vlade će dobijati dokumente u istom formatu, povećavajući efikasnost i doslednost. Državne i privatne organizacije mogu da preskoče ručno vođenje knjigovodstva, što je omogućeno digitalnim fakturisanjem i elektronskim deljenjem dokumenata.

Zašto Peppol e-faktuirsanje u Japanu?

Peppol BIS stvara jednu infrastrukturu u transakciji e-dokumenata, što čini Peppol fakturisanje moćnim. Možete integrisati Peppol fakturisanje u svoj računovodstveni sistem, što znači da Vam nije potreban novi softver za slanje, prijem i obradu e-faktura putem Peppol mreže. Peppol mreža je odabrana u Japanu zbog integracije mreže i mogućnosti da garantuje saradnju s drugim zemljama i njihovim standardima, zadržavajući specifične zahteve za e-fakturisanje u Japanu.

Unimaze podržava Peppol e-fakturisanje u Japanu

Unimaze želi da uvede Japan u sve veći broj zemalja koje usvajaju Peppol mrežu.

Kao sertifikovani Peppol pružaoc pristupne tačke, nudimo paket prilagođenih rešenja:

 • Povezivanje na Peppol mrežu i postavljanje neophodne infrastrukture, kako za agencije Vlade tako i za organizacije u Japanu
 • Integracija Peppol e-fakturisanja u ERP sisteme
 • Podrška i održavanje infrastrukture za e-fakturisanje kroz bezbednosna ažuriranja i softverske zakrpe
 • Dostupnost infrastrukture za e-fakturisanje 24 sata u skladu sa Peppol ugovorima
 • Skalabilnost ukoliko želite da podržite koncepte poput AS4

Priprema za e-fakturisanje u Japanu

Iako je e-fakturisanje predviđeno u oktobru 2023. Godine, treba se na vreme pripremiti. Trenutno se podstiču organizacije da počnu da koriste softver za e-fakturisanje koji podržava Peppol do oktobra 2022. godine. Digitalna transformacija počinje udruživanjem sa pružaocem pristupne tačke. Sa preko 13 godina iskustva Unimaze tačno zna šta treba da uradite da biste obezbedili e-fakturisanje za Vaše poslovanje. Pomogli smo kompanijama u Srbiji, Islandu, Singapuru, Novom Zelandu, Australiji i Velikoj Britaniji da se povežu na Peppol mrežu. A spremni smo da pomognemo organizacijama u Japanu da pređu s papirnih faktura na Peppol e-fakturisanje.

Povezani sadržaj

15 Maj 2022 | Tekstovi

Prednosti korišćenja Unimaze rešenja za e-fakturisanje

12 Jun 2022 | Tekstovi

B2G e-fakturisanje - Obezbeđivanje usklađenosti

2 Jun 2022 | Tekstovi

Kako ubediti svoje dobavljače da usvoje e-fakturisanje?