Slanje i prijem e-faktura

Digitalna revolucija računovodstva

Olakšajte svakodnevni posao u računovodstvu. Sačuvajte novac i vreme pomoću našeg rešenja.

Unimaze e-fakturisanje

Postanite 100% digitalizovani i sačuvajte novac

Mi Vas povezujemo na svetsku mrežu e-fakturisanja

Unimaze e-poslovno rešenje olakšava računovodstveni proces kroz nabavi-i-plati i naruči-za-gotovinu pristup, što pruža veće uštede, veću efikasnost, vidljivost i kontrolu. Nema potrebe za kupovinom novog ERP sistema.

Validacija faktura

Jednostavna i brza validacija dokumenata

Prijem

E-fakturisanje je povetarac sa našim jednostavnim rastvorom zasnovanim na oblaku!

Saradnja

Uz Unimaze Platform možete diskutovati o fakturama sa svojim kolegama, poslovnim partnerima i pružaocima usluga

E-upit

Svi Vaši zahtevi za upite i podnesci su na jednom mestu kao i Vaše porudžbine i fakture, digitalno i automatizovano.

Automatsko plaćanje računa

Efikasno, transparentno i bezbedno

Upravljanje porudžbenicama

Jednostavno i jednistveno rešenje

Izveštavanje

Jednostavno pratite svoje fakture i plaćanja putem Unimaze Platform softvera

Pregled poslovnih odnosa

Pregledajte sve Vaše poslovne odnose na jednom mestu. Jednostavna provera, kontakt podaci, pregled naplata, informacija o plaćanju i još mnogo toga

Peppol provera

Lako proverite mogućnosti Vašeg poslovnog partnera kada su u pitanju e-fakture putem Peppol provere

Slanje

Pošaljite elektronska poslovna dokumenta sa našim jednostavnim rešenjem zasnovanim na oblaku!

Saradnja

Razgovarajte o fakturama direktno putem Unimaze Platform sa svojim kolegama, poslovnim partnerima i dobavljačima.

Praćenje dokumenata

Jednostavno pratite svoje fakture i plaćanja u okviru Unimaze Platform-a

Microsoft Teams integracija

Saradnja u obradi e-fakture

Pratite svoje e-fakture i e-nabavke, dokumentaciju. Sarađujte s članovima tima i razmenjujte informacije prilikom obrade e-dokumenata putem Microsoft Teams komunikacionog alata.

AI rešenje za dokumentaciju

Unimaze Digitizer

Unimaze digitizer je rešenje kojim možete pretvoriti različite vrste datoteka (png, jpeg, PDF itd) u elektronska dokumenta.

Rešenja za e-fakturisanje

Sistem odobravanja

Jednostavno cloud rešenje za razmenu dokumenata.

Unimaze e-fakturisanje

E-plati - Primajte sve fakture u 100% elektronskom formatu

E-plati olakšava javnim institucijama, dobavljačima i biznisima da upravljaju i usmere proces fakturisanja ali i da obezbede da su sve dolazne fakture u elektronskom obliku, što pruža dobar osnov za praćenje,plaćanje i bolje rukovođenje.

Kalkulator

Izračunajte koliko ćete uštedeti ukoliko usvojite 100% e-fakturisanje

Unesite broj faktura koje šaljete na godišnjem nivou. Od ukupnog broja poslatih faktura unesite koliko procenata njih je u papirnom obliku, elektronskom obliku i bilo kom drugom obliku. Na kraju ćete moći da vidite iznos novca koji štedite ukoliko pređete na 100% e-fakturisanje.

Max 250.000

Godišnja ušteda
0
Trenutno
0
100% E-fakturisanje
0
Ušteda
0%