Za programere

Informacije i alati za programere

Uputstvo korak po korak

Cilj je da razmena e-dokumenata bude što direktnija

Korak po korak uputstvo

Kako koristiti alate za programere

Naš cilj je da razmenu elektronskih poslovnih dokumenata učinimo što lakšom i jednostavnijom. API je pogodan za sve programere bez obzira na njihov nivo stručnosti u oblasti elektronskog fakturisanja i relevantnih poslovnih okvira.

Messaging API vam pomaže da implementirate slanje ili primanje elektronskih poslovnih dokumenata vašim poslovnim partnerima. Koristeći MAPI, na primer, dobavljač može da pošalje fakturu svom kupcu, dok kupac može da izda nalog svom dobavljaču ili da preuzme fakturu koja mu je poslata.

Započnite tako što ćete saznati više o Transakcijama i kako da pošaljete elektronski poslovni dokument generisan iz metapodataka. Zahtevi se proveravaju korišćenjem HTTP Basic Authentication.

Najbrži način da isprobate API za razmenu poruka je preko Postmana, fleksibilnog i sveobuhvatnog alata za razvoj i testiranje API-ja.

API za razmenu poruka – Obilazak sa vodičem za transakcijske usluge

Ovo je vodič korak po korak za korišćenje Transakcionih usluga za slanje i primanje elektronskih poslovnih dokumenata iz pozadinske mreže, kao što je ERP sistem. Za više detalja, pogledajte našu onlajn dokumentaciju: https://apidocs.unimaze.com

Transakcione usluge se koriste za kreiranje ili raščlanjivanje elektronskih poslovnih dokumenata sa JSON metapodacima, koji apstrahuju osnovne KSML (ili EDI) tehničke specifikacije. Za rad sa neobrađenim KSML-om, pogledajte API za razmenu poruka – Obilazak sa vodičem za usluge razmene poruka.

Slanje elektronskih dokumenata

1. Kreirajte nasumični jedinstveni identifikator (GUID) i uskladištite ga interno. Ovo će postati identifikator poruke (:mid).

2. Pripremite JSON poruku i dostavite poslovnu dokumentaciju koristeći:

 • POST /transactions/submit-invoice
 • POST /transactions/correct-with-invoice
 • POST /transactions/submit-order

Kada uključujete dodatne priloge u poruku, uverite se da je parametar more postavljen na tačno. U suprotnom, postavite ga na netačno da biste pokrenuli obradu i isporuku poruke.

3. Opcionalno, strimujte binarni sadržaj kao prilog (npr. raspored, opis proizvoda) koristeći:

 • POST /messages/:mid/documents

Tip sadržaja mora da bude važeći MIME tip, podržane su slike, PDF, XLSX, CSV i obični tekstualni fajlovi. Postavite više na tačno ili netačno u zavisnosti od toga da li se obrada može pokrenuti ili ne.

4. Proverite stanje poruke u bilo kom trenutku pomoću:

 • GET messages/:mid/status

Ovo će dati informacije o isporuci kao i tragove rukovanja porukama. Stanja: a) Isporučeno (isporučeno do krajnje tačke), b) PendingReviev (neki podaci mogu biti netačni, proverite greške u porukama i upozorenja) i c) Parkirano (ručno parkirano) mogu se smatrati konačnim stanjima.

5. Sačuvajte parametar referenceId za svaki dokument da biste kasnije prikazali dokument(e) [pogledajte Prijem elektronskih dokumenata, #4]

Prijem elektronskih dokumenata

1. Preuzmite listu dolaznih poruka na čekanju pomoću:

 • GET /messages?status=pendingdeliveri&transfer=inbound

Za svaku poruku zabeležite jedinstveni identifikator (GUID), parametar akcije i referentni ID dokumenta(a).

2. Na osnovu parametra radnje, preuzmite podatke poslovnog dokumenta u JSON formatu koristeći:

 • GET /transactions/submit-invoice?messageId=:mid
 • GET /transactions/correct-vith-credit?messageId=:mid
 • GET /transactions/submit-order?messageId=:mid, itd.

3. Promenite stanje poruke u isporučeno pomoću:

 • POST /messages/:mid/mark-as-delivered

Uopšteno govoreći, označavanje dostavljene poruke treba obaviti što je pre moguće (u roku od nekoliko sati).

4. Da biste omogućili korisniku da vidi dokument, koristite:

 • GET /messages/displai/:referenceId (opciono dodajte parametar ?lang= )