Za programere

Evropski standard e-fakturisanja

Ključne karakteristike e-fakturisanja po specifičnom modelu

Standardi

Šta je EN standard za e-fakturisanje?

Evropska komisija je 2017. godine uvela ono što je poznato kao evropska norma (EN 16931-1:2017) ili EN standard za e-fakturisanje.

Istovremeno, komisija je uvela tehničku specifikaciju za e-fakturisanje (CEN/TS 16931-2:2017).

Ideja je bila da se eliminiše širok spektar formata elektronskih faktura i da se uspostavi jedan standardni format prihvatljiv širom Evrope.

Dalje, sa harmonizacijom praksi e-fakturisanja, prekogranična trgovina bi postala jednostavnija.

Evropski standard navodi ključne karakteristike e-fakture u okviru određenog modela.

Model obuhvata listu svih poslovnih uslova koji se mogu pojaviti u usklađenoj fakturi. Takođe objašnjava kako koristiti ove termine i u kom kontekstu.

Elektronske fakture koje ispunjavaju EN standard obezbeđuju i zakonsku i fiskalnu usklađenost. Povrh toga, ove fakture su prihvatljive za međusektorsku, prekograničnu i domaću trgovinu.

Ovaj model fakture mogu da koriste javne i privatne organizacije za fakturisanje nabavki. Takođe se može koristiti za fakturisanje između trgovinskih partnera u privatnom sektoru.

Šta je tehnička specifikacija za e-fakturisanje?

Evropska komisija je izdala evropsku normu i tehničku specifikaciju (CEN/TS 16931-2:2017).

CEN/TS 16931-2:2017 opisuje sintakse u okviru modela fakture koji je opisan u EN standardu.

Tehnička specifikacija je razmotrila i ocenila četiri sintakse u skladu sa formulom preporučenom u Zahtevu za standardizaciju.

EN standard za fakturisanje

Šta to znači za vašu organizaciju/biznis?

Usvajanje i primena evropske norme za fakturisanje nudi niz pogodnosti za javne i privatne organizacije, uključujući;

Ušteda troškova

Upotreba EN standarda u velikoj meri smanjuje troškove povećanjem efikasnosti i proširenjem kvaliteta poslovnih procesa između trgovinskih partnera.

Promoviše prekograničnu trgovinu

Evropski standard za elektronsko fakturisanje je od koristi za izvoznu i uvoznu privredu. Tačnije, omogućava lakšu razmenu dobara i usluga.

Promoviše inovacije

Evropska norma olakšava širenje i usvajanje tehnologija. Omogućava organizacijama da iskoriste inovacije bez kršenja budžeta.

Bolje zadovoljstvo kupaca

Kao što je pomenuto, primena EN standarda poboljšava isporuku usluga i kvalitet robe. Na taj način se povećava poverenje i zadovoljstvo među trgovinskim partnerima.

Promoviše održivost

Evropska norma se odnosi na održavanje životne sredine čistom, bezbednom i održivom.

Da li je evropska norma primenljiva samo u Evropi?

Evropski standard za elektronsko fakturisanje je ideja Evropske komisije.

Ipak, svet se približava digitalnoj tehnologiji jer organizacije nastoje da olakšaju transakcije.

Stoga je savršeno logično da preduzeća i organizacije usvoje ideju e-fakturisanja kako je to zamislila Evropska komisija.

Jedan od primarnih ciljeva evropske norme bio je harmonizacija elektronskih faktura kako bi se omogućila brža prekogranična trgovina bez stresa.

Uspeh EN standarda doveo je do uspostavljanja PEPPOL-a, mreže koja omogućava organizacijama i preduzećima da razmenjuju elektronske račune sa bilo kog mesta na planeti.

U Unimaze-u radimo na projektu EU pod nazivom ICELAND-INV18 kako bismo pomogli organizacijama i preduzećima na Islandu da shvate prednosti koje nudi evropska norma.

Iako ne postoji zakonska obaveza za korišćenje elektronskih faktura, prednosti e-fakturisanja su dalekosežne za svako ozbiljno preduzeće ili organizaciju koje treba zanemariti.

Sa projektima kao što je ICELAND-INV18, evidentno je da je evropska norma prihvatljiva i upotrebljiva ne samo u Evropi već iu drugim zemljama sveta.

EN standard

Revolucioniše e-fakturisanje.

Evropska norma nudi okvir za IT odeljenja da razviju sistem elektronskog fakturisanja koji zadovoljava specifične potrebe njihove organizacije.

Kada se kombinuje sa komplementarnim, pravnim i tehničkim sporazumima, EN omogućava organizacijama da generišu e-fakture u velikim količinama po konkurentnim cenama.

EN standard nastoji da dopuni, a ne da zameni

Svrha evropskog standarda nije da zameni postojeće strukturirane formate e-fakturisanja.

Sa druge strane, međutim, omogućava preduzećima i organizacijama koje služe zajedničkom jeziku da koriste standardizovani format e-fakturisanja.

Drugačije rečeno, EN se pridržava specifičnih zahteva za fakturisanje ugovornih organa i pomaže u rešavanju prekograničnih i transakcionih izazova fakturisanja sa kojima se preduzeća i organizacije s vremena na vreme suočavaju.