Za programere

Uputstvo za korišćenje

Za programere

Alati za programere za e-poslovanje

Ovo je uputstvo za korišćenje usluga prijema i slanja elektronskih poslovnih dokumenata npr iz ERP sistema. Za više informacija možete pogledati našu onlajn dokumentaciju https://apidocs.unimaze.com

Transakcioni servisi se koriste za kreiranje ili rasčlanjivanje elektronskih poslovnih dokumenata zajedno sa JSON metapodacima, koji izdvajaju osnovne XML (ili EDI) tehničke specifikacije. Za rad sa neobrađenim XML-om, pogledajte API za razmenu poruka.

Slanje elektronskih dokumenata

Kreirajte nasumični jedinstveni identifikator (GUID) i sačuvajte ga interno. To će biti Vaš identifikator poruke (:mid).

Pripremite JSON poruku i pošaljite poslovni dokument koristeći:

 • POST /transactions/submit-invoice
 • POST /transactions/correct-with-invoice
 • POST /transactions/submit-order

Kada uključujete dodatna dokumenta u poruku, uverite se da je parametar MORE=true. U suprotnom, kada je MORE=false biće pokrenuta obrada i slanje poruke.

Po mogućstvu možete priložiti npr opis proizvoda, vremenski raspored:

 • POST /messages/:mid/documents

Tip sadržaja mora biti validan MIME tip, podržane su slike, PDF, XLSX, CSV i tekstualne datoteke. Podesite MORE parametar na true ili false u zavisnosti od toga da li obrada može započeti ili ne.

Proverite status poruke u bilo kom trenutku koristeći:

 • GET messages/:mid/status

Ovo će dati informacije o isporuci kao i tragove rukovanja porukama. Stanja: a) Delivered (isporučeno do krajnje tačke), b) PendingReviev (neki podaci mogu biti netačni, proverite greške u porukama i upozorenja) i c) Parked (ručno odložena poruka) mogu se smatrati konačnim stanjima.

Sačuvajte parametar referenceId za svaki dokument za kasnije prikazivanje dokumenta/dokumenata

Prijem elektronskih dokumenata

Preuzmite listu dolaznih poruka na čekanju koristeći:

 • GET /messages?status=pendingdelivery&transfer=inbound

Za svaku poruku zabeležite jedinstveni identifikator (GUID), parametar akcije i ID dokumenta.

Na osnovu parametra akcije, pribavite poslovni dokument u JSON formatu koristeći:

 • GET /transactions/submit-invoice?messageId=:mid
 • GET /transactions/correct-with-credit?messageId=:mid
 • GET /transactions/submit-order?messageId=:mid

Promenite status poruke u isporučeno koristeći:

 • POST /messages/:mid/mark-as-delivered

Uopšteno, označavanje poruke kao dostavljena bi trebalo da se uradi što pre (u rasponu od nekoliko sati)

Da biste dozvolili korisniku da pogleda dokument koristite:

 • GET /messages/display/:referenceId (možete dodati i parametar ?lang=)
Konsultacije

Dozvolite nam da Vas sprovedemo kroz svet e-fakturisanja besplatno

Mi Vas povezujemo na svetsko e-fakturisanje

Nudimo besplatne konsultacije. Zakazivanjem sastanka sa nama dobićete kompletan prikaz Unimaze Platform, rešenja koja nudimo i tehničke savete ukoliko ih zahtevate, bez obaveze da se prijavite kod nas. Zakažite svoj termin za besplatne konsultacije već danas tako što ćete zakazati sastanak i popuniti formular na linku ispod.

Konsultacije
 • Prednosti e-fakturisanja
 • Tehnički saveti
 • Prezentovanje našeg rešenja