Privatnost i zaštita podataka

Izjava o privatnosti

Unimaze je posvećen zaštiti Vaše privatnosti i razvoju tehnologije koja Vam pruža najmoćnije i najbezbednije iskustvo na mreži. Ova izjava o privatnosti primenjuje se na veb lokaciju softvera Unimaze i reguliše prikupljanje i korišćenje podataka. Koristeći veb lokaciju softvera Unimaze, saglasni ste sa praksama podataka opisanim u ovoj izjavi.

Prikupljanje Vaših ličnih podataka

Unimaze prikuplja lične informacije, kao što su Vaša adresa e-pošte, ime, kućna, poslovna adresa ili broj telefona. Unimaze takođe prikuplja anonimne demografske informacije, koje nisu jedinstvene za Vas, kao što su Vaš poštanski broj, godine, pol, preferencije, interesovanja i favoriti.

Takođe postoje informacije o hardveru i softveru Vašeg računara koje Unimaze automatski prikuplja. Ove informacije mogu uključivati Vašu IP adresu, tip pretraživača, imena domena, vremena pristupa i adrese veb lokacija. Ove informacije koristi Unimaze za rad usluge, za održavanje kvaliteta usluge i za pružanje opšte statistike u vezi sa korišćenjem veb lokacije Unimaze .

Imajte na umu da ako direktno otkrijete lične informacije ili lične osetljive podatke preko javnih oglasnih ploča Unimaze, ove informacije mogu prikupljati i koristiti drugi. Napomena: Unimaze ne čita nijednu od Vaših privatnih onlajn komunikacija.

Unimaze Vas podstiče da pregledate izjave o privatnosti Veb lokacija na koje odaberete da povežete sa Unimaze da biste razumeli kako te Veb lokacije prikupljaju, koriste i dele Vaše informacije. Unimaze nije odgovoran za izjave o privatnosti ili drugi sadržaj na veb lokacijama izvan porodice softvera Unimaze image.

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Unimaze prikuplja i koristi Vaše lične podatke zarad pružanja tražene usluge. Unimaze takođe koristi Vaše lične podatke da bi Vas obavestio o drugim proizvodima ili uslugama dostupnim od Unimaze a i njegovih filijala. Unimaze takođe može da Vas kontaktira putem anketa kako bi istražio Vaše mišljenje o trenutnim uslugama ili potencijalnim novim uslugama.

Unimaze ne prodaje, iznajmljuje ili iznajmljuje svoje liste klijenata trećim licima. Unimaze može, s vremena na vreme, da Vas kontaktira u ime spoljnih poslovnih partnera u vezi sa određenom ponudom koja bi Vas mogla zanimati. U tim slučajevima, Vaše jedinstvene, lične informacije (e-mail, ime, adresa, broj telefona) se ne prenose trećoj strani. Pored toga, Unimaze može da deli podatke sa partnerima od poverenja kako bi nam pomogli da izvršimo statističku analizu, pošaljemo Vam e-poštu ili poštu, pružimo korisničku podršku ili organizujemo isporuke. Svim takvim trećim licima je zabranjeno da koriste Vaše lične podatke osim za pružanje ovih usluga Unimaze -u i od njih se zahteva da čuvaju poverljivost Vaših podataka.

Softver Unimaze ne koristi niti otkriva osetljive lične podatke, kao što su rasa, vera ili politička opredeljenja, bez Vašeg izričitog pristanka.

Unimaze vodi evidenciju o veb lokacijama i stranicama koje posete naših korisnika u okviru Unimaze -a kako bi odredio najpopularnije usluge Unimaze softvera. Ovi podaci se koriste za isporuku prilagođenog sadržaja i oglašavanja u okviru Unimaze softvera klijentima čije ponašanje ukazuje na interesovanje za određenu predmetnu oblast.

Unimaze Veb lokacije će otkriti Vaše lične podatke, bez prethodnog obaveštenja, samo ako to zahteva zakon ili u dobroj veri da je takva radnja neophodna da bi (a) bila u skladu sa zakonskim uredbama ili u skladu sa pravnim postupkom koji se vodi na Unimaze softver ili sajt; (b) štiti i brani prava ili vlasništvo Unimaze softvera; i, (c) delovati pod hitnim okolnostima kako bi zaštitili ličnu bezbednost korisnika Unimaze softvera ili javnosti.

Korišćenje kolačića

Veb lokacija softvera Unimaze koristi „kolačiće“ da Vam pomogne da personalizujete svoje iskustvo na mreži. Kolačić je tekstualna datoteka koju server veb stranice postavlja na Vaš čvrsti disk. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku virusa na Vaš računar. Kolačići su Vam jedinstveno dodeljeni i može ih pročitati samo veb server u domenu koji je izdao kolačić.

Jedna od primarnih svrha kolačića je da obezbede pogodnu funkciju koja će Vam uštedeti vreme. Svrha kolačića je da kaže veb serveru da ste se vratili na određenu stranicu. Na primer, ako personalizujete stranice softvera Unimaze ili se registrujete na sajtu ili uslugama Unimaze , kolačić pomaže Unimaze da se seti Vaših detaljnih informacija prilikom narednih poseta. Ovo pojednostavljuje snimanje Vaših ličnih podataka, kao što su adrese za obračun, adrese za isporuku itd. Kada se vratite na istu veb lokaciju Unimaze , informacije koje ste prethodno dali mogu se preuzeti, tako da možete lako da koristite funkcije Unimaze softvera koje ste prilagodili.

Možete prihvatiti ili odbiti kolačiće. Većina veb pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali obično možete da izmenite podešavanja pretraživača da odbijete kolačiće ako želite. Ako odlučite da odbijete kolačiće, možda nećete moći u potpunosti da iskusite interaktivne funkcije softverskih usluga Unimaze ili veb lokacija koje posećujete.

Sigurnost Vaših ličnih podataka

Unimaze štiti Vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Unimaze zadržava ličnu identifikaciju. Informacije koje pružate na računarskim serverima u kontrolisanom, bezbednom okruženju, zaštićenom od neovlašćenog pristupa, korišćenja ili otkrivanja. Kada. Lični podaci (kao što je broj kreditne kartice) se prenose na druge veb lokacije; zaštićen je enkripcijom, kao što je protokol Secure Socket Laier (SSL).

Izmene ove izjave

Unimaze će povremeno ažurirati ovu Izjavu o privatnosti kako bi odražavao povratne informacije kompanije i klijenata. Unimaze Vas podstiče da povremeno pregledate ovu Izjavu kako biste bili obavešteni o tome kako Unimaze štiti Vaše podatke.

Krajnji korisnik je kontrolor, a operater i pružalac usluga. su obrađivači ličnih i profesionalnih identifikacionih podataka sadržanih u elektronskim porukama krajnjeg korisnika koje se prenose preko Softvera.

Ovi Uslovi služe, između ostalog, kao sporazum o obradi podataka prema Islandskom zakonu o zaštiti i obradi ličnih podataka. Obrađivači su dužni da obrađuju ove podatke prema sadržaju Ugovora i uputstvima Krajnjeg korisnika.

Možda će biti potrebno da Pružalac usluge i Operator obrađuju podatke prenete preko Softvera da bi obavljali svoje funkcije i obezbedili redovan rad, u tu svrhu će pristup biti ograničen na one zaposlene ovih strana kojima je takav pristup potreban. Štaviše, Operater može otkriti podatke sadržane u elektronskoj poruci 1) primaocu takve poruke i drugima kojima su takvi podaci potrebni za obradu da bi mogli da pruže krajnjem korisniku uslugu u vezi sa softverom, i 2) onima da je Operater dužan da omogući pristup takvoj poruci po zakonu ili odluci suda ili drugog nadležnog organa.

Operater i Pružalac usluga će obezbediti sigurnost ličnih podataka prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka koji su važeći u bilo kom trenutku.

Konsultacije

Dozvolite nam da Vas sprovedemo kroz svet e-fakturisanja besplatno

Mi Vas povezujemo na svetsko e-fakturisanje

Nudimo besplatne konsultacije. Zakazivanjem sastanka sa nama dobićete kompletan prikaz Unimaze Platform, rešenja koja nudimo i tehničke savete ukoliko ih zahtevate, bez obaveze da se prijavite kod nas. Zakažite svoj termin za besplatne konsultacije već danas tako što ćete zakazati sastanak i popuniti formular na linku ispod.

Konsultacije
  • Prednosti e-fakturisanja
  • Tehnički saveti
  • Prezentacija naših rešenja