Rešenja

Unimaze Digitizer - Ostvarite stopostotnu digitalizaciju uz pomoć Unimaze Digitizer 

Unimaze Digitizer je rešenje koje ne zahteva ručni unos faktura u ERP sistem od strane računovođa. Pitate se sigurno kako?

Unimaze Digitizer to radi umesto Vas kroz skeniranje faktura i datoteka, pretvaranjem u e-fakture bez potrebe za ručnim unosom. Na taj način štedite dragoceno vreme i novac sebi i svom timu.

Broj papirnih faktura koje zaposleni obrade na godišnjem nivou je oko 6000, dok poštarina za slanje papirnih faktura iznosi oko 7 evra. S druge strane, broj e-faktura koje jedan zaposleni može obraditi na godišnjem nivou je 90000, i koštanje jedne e-fakture je 0.3 evra. Korišćenjem Unimaze Digitizer softvera postižete 96% uštede i 15 puta veću efikasnost.

Još jedna ključna prednost je da je slanje i prijem e-faktura bolje po životnu sredinu zato što se eliminiše papirna faktura i potreba za njenim transportom/isporukom.

Zašto bi pretvaranje različitih formata faktura u e-fakture trebalo da bude norma za sve organizacije?

Glavni razlog je što elektronsko fakturisanje postaje jedinstven i prihvatljiv način slanja i prijema faktura.

Prema studiji Billentis, 55 milijardi e-faktura će biti razmenjeno između trgovinskih partnera širom sveta do 2025. godine, što predstavlja stopu rasta od 20% godišnje. Marketinška vrednost e-fakturisanja će dostići 20.5 milijardi dolara do iste godine (2025.).

Svaka kompanija koja se zalaže za modernizaciju kroz napredak će poželeti da postane deo nadolazeće promene.

Mogućnost pretvaranja faktura i datoteka u e-fakture pruža Vašoj organizaciji mogućnost za pridruživanje trendu koji iz korena menja fakturisanje. Razmislite o svemu što je prethodno navedeno kako biste bili sigurni da je Vaša organizacija spremna za buduća fakturisanja.

Ukratko, pretvaranje datoteka i faktura u e-fakture Vam pruža održivost zdravih odnosa s Vašim poslovnim partnerima.

Prednosti elektronskog fakturisanja u odnosu na tradicionalno fakturisanje

 • E-fakturisanje dodaje vrednost Vašem poslovanju i istovremeno daje priliku Vašem timu da radi na drugim oblastima koje obezbeđuju rast i razvoj
 • Brža obrada faktura i plaćanje
 • Pristup neizmirenim fakturama
 • Povećana produktivnost i automatizacija sa elektronskim fakturisanjem
 • Bolje izmirenje računa

Kada kupac primi tradicionalnu fakturu, ona se nalazi u e-pošti i čeka na niz procesa (sortiranje, preusmeravanje, ponovni unos i podnošenje zahteva za odobrenje). Proces zahteva određeno vreme kao i verovatnoću da se faktura može zagubiti, prevideti.

E-fakturisanje pomaže u smanjenju kašnjenja kroz jednostavan proces odobrenja. Kada kupac primi Vašu e-fakturu može joj pristupiti u okviru svog ERP sistema i dodeliti odmah radi bržeg odobrenja.

Brža obrada faktura i brže plaćanje e-faktura je neuporedivo efikasnije u odnosu na prosečan period obrade i plaćanja tradicionalne fakture (16 dana).

Na taj način organizacija u svakom trenutku ima uvid u stvarno stanje kada su u pitanju:

 • Neplaćene fakture
 • Dolazni i odlazni tokovi novca
 • Bolje upravljanje novcem
 • Status faktura
 • Trenutna finansijska situacija poslovanja

Tradicionalne fakture se moraju ručno uneti u sistem plaćanja dugovanja. Ručni unos je podložan greškama i može dovesti do sporova ili odbijanja faktura.

E-fakturisanje Vam omogućava da fakturu šaljete direktno u sistem Vašeg klijenta, čime se eliminiše ručni unos. Tako se računovodstveni sektor može fokusirati na druge značajne aktivnosti.

E-fakturisanje omogućava računovodstvenom sektoru da automatski proveri fakture pre nego što ih dodele na odobrenje. Automatska provera omogućava uklanjanje grešaka u proračunima poput npr. onih koje se dešavaju prilikom računanja PDV-a.

Ostale prednosti:

 • Identifikacija kupovina po sektorima/odeljenjima organizacije
 • Usklađivanje faktura s drugim dokumentima poput narudžbenica i ugovora

Veća produktivnost i automatizacija pružaju jednostavno usklađivanje izdatih faktura prema klijentima, dok u tradicionalnom fakturisanju to može biti veoma izazovno.

Npr. Vaši klijenti mogu izdati jedno plaćanje za više faktura. Osim toga, iznos plaćanja se može razlikovati od originalnih faktura zbog oštećene robe i odbitka potraživanja.

E-fakturisanje pojednostavljuje proces usaglašavanja računa zato što Vam omogućava da pošaljete detaljnu fakturu zajedno sa uplatom.

Ostale prednosti korišćenja e-faktura umesto tradicionalnih faktura i datoteka:

 • Veće zadovoljstvo kupca
 • Veća transparentnost
 • Očuvanje podataka uz niske troškove

Mnoge su prednosti e-fakturisanja kojima poboljšavate svoje poslovne procese.

Šta se dešava ukoliko Vaš poslovni partner ne može da pošalje e-fakturu?

Uvek možete reći da Vam pošalju fakturu ili datoteku koju ćete Vi pretvoriti u e-fakturu. Objasnićemo ceo proces u tekstu koji sledi.

Korak 1: Otpremite fakturu na Unimaze platform.

Korak 2: Obradite fakturu kroz sistem optičkog prepoznavanja karaktera (Optical Character Recognition) u okviru same platforme.

Optical Character Recognition je veštačka inteligencija koja identifikuje i bira ključne detalje skenirane fakture. Sistem koristi informacije prikupljene iz fakture ili datoteke i tako kreira e-fakturu. Ukoliko veštačka inteligencija ne može da identifikuje pojedine detalje fakture ili datoteke kako bi napravio e-fakturu, tada je potrebno uraditi ručno mapiranje informacija. Ručno mapiranje pomaže veštačkoj inteligenciji da uči i tako se osigurava da sistem može da identifikuje svaku informaciju koja je potrebna za kreiranje e-fakture.

Korak 3: Pošaljite generisanu e-fakturu u Vaš ERP sistem radi daljeg prilagođavanja ukoliko postoji potreba.

Unimaze pomaže da se tradicionalne fakture pretvore u e-fakture.

Unimaze je razvio rešenje kojim pomaže organizacijama i njihovim partnerima da kreiraju e-fakture u nekoliko klikova.

Putem veštačke inteligencije naš softver vrši pretvaranje tradicionalnih faktura ili datoteka u skladu sa EDI zahtevima i zahtevima e-fakturisanja.

Razlozi zašto treba koristiti Unimaze softver za pretvaranje tradicionalnih faktura u e-fakture:

 • Jednostavno za korišćenje
 • Obrada tradicionalnih faktura ili datoteka u postojećem ERP sistemu ili EDI infrastrukturi
 • Nema potrebe da se prave tehničke izmene u Vašem sistemu
 • Nema prekida u digitalnom lancu snabdevanja

Kontaktirajte Unimaze podršku kako biste već danas počeli da pretvarate tradicionalne fakture ili datoteke u e-fakture.

Konsultacije

Dozvolite nam da Vas sprovedemo kroz svet e-fakturisanja besplatno

Mi Vas povezujemo na svetsko e-fakturisanje

Nudimo besplatne konsultacije. Zakazivanjem sastanka sa nama dobićete kompletan prikaz Unimaze Platform, rešenja koja nudimo i tehničke savete ukoliko ih zahtevate, bez obaveze da se prijavite kod nas. Zakažite svoj termin za besplatne konsultacije već danas tako što ćete zakazati sastanak i popuniti formular na linku ispod.

Konsultacije
 • Prednosti e-fakturisanja
 • Tehnički saveti
 • Prezentovanje našeg rešenja