Rešenja

Unimaze Digitizer - Ostvarite potpunu digitalizaciju uz pomoć Unimaze Digitizer

Da li želite olakšan način rada kroz direktan prijem faktura u Vaše email prijemno sanduče?

Ukoliko Vam se dopada ova ideja, predstavljamo Vam veliku revoluciju. Rad sa raznim formatima datoteka poput PDF, JPEG ili PNG više nije prihvatljiv dok ručni unos faktura u ERP sistem može dugoročno koštati Vašu kompaniju kroz novac, vreme i dodatne resurse.

Unimaze Digitizer je rešenje koje ne zahteva ručni unos faktura u ERP sistem od strane računovođa. Pitate se sigurno kako?

Unimaze Digitizer to radi umesto Vas kroz skeniranje faktura i datoteka, pretvaranjem u e-fakture bez potrebe za ručnim unosom. Na taj način štedite dragoceno vreme i novac sebi i svom timu.

Broj papirnih faktura koje zaposleni obrade na godišnjem nivou je oko 6000, dok poštarina za slanje papirnih faktura iznosi oko 7 evra. S druge strane, broj e-faktura koje jedan zaposleni može obraditi na godišnjem nivou je 90000, i koštanje jedne e-fakture je 0.3 evra. Korišćenjem Unimaze Digitizer softvera postižete 96% uštede i 15 puta veću efikasnost.

Još jedna ključna prednost je da je slanje i prijem e-faktura bolje po životnu sredinu zato što se eliminiše papirna faktura i potreba za njenim transportom/isporukom.

Zašto bi pretvaranje različitih formata faktura u e-fakture trebalo da bude norma za sve organizacije?

Glavni razlog je što elektronsko fakturisanje postaje jedinstven i prihvatljiv način slanja i prijema faktura.

Prema studiji Billentis, 55 milijardi e-faktura će biti razmenjeno između trgovinskih partnera širom sveta do 2025. godine, što predstavlja stopu rasta od 20% godišnje. Marketinška vrednost e-fakturisanja će dostići 20.5 milijardi dolara do iste godine (2025.).

Svaka kompanija koja se zalaže za modernizaciju kroz napredak će poželeti da postane deo nadolazeće promene.

Mogućnost pretvaranja faktura i datoteka u e-fakture pruža Vašoj organizaciji mogućnost za pridruživanje trendu koji iz korena menja fakturisanje. Razmislite o svemu što je prethodno navedeno kako biste bili sigurni da je Vaša organizacija spremna za buduća fakturisanja.

Ukratko, pretvaranje datoteka i faktura u e-fakture Vam pruža održivost zdravih odnosa s Vašim poslovnim partnerima.

Prednosti elektronskog fakturisanja u odnosu na tradicionalno fakturisanje

 • E-fakturisanje dodaje vrednost Vašem poslovanju i istovremeno daje priliku Vašem timu da radi na drugim oblastima koje obezbeđuju rast i razvoj
 • Brža obrada faktura i plaćanje
 • Pristup neizmirenim fakturama
 • Povećana produktivnost i automatizacija sa elektronskim fakturisanjem
 • Bolje izmirenje računa

Kada kupac primi tradicionalnu fakturu, ona se nalazi u e-pošti i čeka na niz procesa (sortiranje, preusmeravanje, ponovni unos i podnošenje zahteva za odobrenje). Proces zahteva određeno vreme kao i verovatnoću da se faktura može zagubiti, prevideti.

E-fakturisanje pomaže u smanjenju kašnjenja kroz jednostavan proces odobrenja. Kada kupac primi Vašu e-fakturu može joj pristupiti u okviru svog ERP sistema i dodeliti odmah radi bržeg odobrenja.

Brža obrada faktura i brže plaćanje e-faktura je neuporedivo efikasnije u odnosu na prosečan period obrade i plaćanja tradicionalne fakture (16 dana).

Na taj način organizacija u svakom trenutku ima uvid u stvarno stanje kada su u pitanju:

 • Neplaćene fakture
 • Dolazni i odlazni tokovi novca
 • Bolje upravljanje novcem
 • Status faktura
 • Trenutna finansijska situacija poslovanja

Tradicionalne fakture se moraju ručno uneti u sistem plaćanja dugovanja. Ručni unos je podložan greškama i može dovesti do sporova ili odbijanja faktura.

E-fakturisanje Vam omogućava da fakturu šaljete direktno u sistem Vašeg klijenta, čime se eliminiše ručni unos. Tako se računovodstveni sektor može fokusirati na druge značajne aktivnosti.

E-fakturisanje omogućava računovodstvenom sektoru da automatski proveri fakture pre nego što ih dodele na odobrenje. Automatska provera omogućava uklanjanje grešaka u proračunima poput npr. onih koje se dešavaju prilikom računanja PDV-a.

Ostale prednosti:

 • Identifikacija kupovina po sektorima/odeljenjima organizacije
 • Usklađivanje faktura s drugim dokumentima poput narudžbenica i ugovora

Veća produktivnost i automatizacija pružaju jednostavno usklađivanje izdatih faktura prema klijentima, dok u tradicionalnom fakturisanju to može biti veoma izazovno.

Npr. Vaši klijenti mogu izdati jedno plaćanje za više faktura. Osim toga, iznos plaćanja se može razlikovati od originalnih faktura zbog oštećene robe i odbitka potraživanja.

E-fakturisanje pojednostavljuje proces usaglašavanja računa zato što Vam omogućava da pošaljete detaljnu fakturu zajedno sa uplatom.

Ostale prednosti korišćenja e-faktura umesto tradicionalnih faktura i datoteka:

 • Veće zadovoljstvo kupca
 • Veća transparentnost
 • Očuvanje podataka uz niske troškove

Mnoge su prednosti e-fakturisanja kojima poboljšavate svoje poslovne procese.

Šta se dešava ukoliko Vaš poslovni partner ne može da pošalje e-fakturu?

Uvek možete reći da Vam pošalju fakturu ili datoteku koju ćete Vi pretvoriti u e-fakturu. Objasnićemo ceo proces u tekstu koji sledi.

Korak 1: Otpremite fakturu na Unimaze platform.

Korak 2: Obradite fakturu kroz sistem optičkog prepoznavanja karaktera (Optical Character Recognition) u okviru same platforme.

Optical Character Recognition je veštačka inteligencija koja identifikuje i bira ključne detalje skenirane fakture. Sistem koristi informacije prikupljene iz fakture ili datoteke i tako kreira e-fakturu. Ukoliko veštačka inteligencija ne može da identifikuje pojedine detalje fakture ili datoteke kako bi napravio e-fakturu, tada je potrebno uraditi ručno mapiranje informacija. Ručno mapiranje pomaže veštačkoj inteligenciji da uči i tako se osigurava da sistem može da identifikuje svaku informaciju koja je potrebna za kreiranje e-fakture.

Korak 3: Pošaljite generisanu e-fakturu u Vaš ERP sistem radi daljeg prilagođavanja ukoliko postoji potreba.

Unimaze pomaže da se tradicionalne fakture pretvore u e-fakture.

Unimaze je razvio rešenje kojim pomaže organizacijama i njihovim partnerima da kreiraju e-fakture u nekoliko klikova.

Putem veštačke inteligencije naš softver vrši pretvaranje tradicionalnih faktura ili datoteka u skladu sa EDI zahtevima i zahtevima e-fakturisanja.

Razlozi zašto treba koristiti Unimaze softver za pretvaranje tradicionalnih faktura u e-fakture:

 • Jednostavno za korišćenje
 • Obrada tradicionalnih faktura ili datoteka u postojećem ERP sistemu ili EDI infrastrukturi
 • Nema potrebe da se prave tehničke izmene u Vašem sistemu
 • Nema prekida u digitalnom lancu snabdevanja

Kontaktirajte Unimaze podršku kako biste već danas počeli da pretvarate tradicionalne fakture ili datoteke u e-fakture.

Konsultacije

Dozvolite nam da Vas sprovedemo kroz svet e-fakturisanja besplatno

Mi Vas povezujemo na svetsko e-fakturisanje

Nudimo besplatne konsultacije. Zakazivanjem sastanka sa nama dobićete kompletan prikaz Unimaze Platform, rešenja koja nudimo i tehničke savete ukoliko ih zahtevate, bez obaveze da se prijavite kod nas. Zakažite svoj termin za besplatne konsultacije već danas tako što ćete zakazati sastanak i popuniti formular na linku ispod.

Konsultacije
 • Prednosti e-fakturisanja
 • Tehnički saveti
 • Prezentovanje našeg rešenja