Karakteristike

Proces nabavke za plaćanje

Stvorite veću efikasnost

Šta su elektronske fakture?

Elektronske fakture se izdaju, šalju i primaju u strukturiranom, standardizovanom elektronskom formatu. Zbog svog strukturiranog formata oni se šalju direktno iz ERP sistema pošiljaoca u ERP sistem primaoca. Ovo u velikoj meri smanjuje rizik od ljudskih grešaka jer fakturu ne mora ponovo da ukuca u sistem. Elektronske fakture su jeftinija, ekološki prihvatljivija i vremenski efikasna alternativa papirnim fakturama.

Koji su koraci u procesu od nabavke do plaćanja?

Možete koristiti nekoliko strategija da odredite koje poslovne procese da automatizujete. Ovo uključuje:

Korak 1 Utvrdite potrebe

Timovi za nabavku procenjuju zahteve kompanije u svim odeljenjima i generišu specifikacije za proizvode, zadaće (TOR) za potrebne usluge i povezane izjave o radu.

Korak 2 Generisanje zahteva

Formalni zahtevi za kupovinu se zatim kreiraju kada se specifikacije finaliziraju. Podnosilac zahteva mora da obezbedi da su sve administrativne procedure ispunjene pre popunjavanja obrasca zahteva za kupovinu.

Možete koristiti nekoliko strategija da odredite koje poslovne procese da automatizujete.

Korak 3 Odobrenje zahteva

Službenici za nabavku i/ili šefovi odeljenja pregledaju podnete zahteve za kupovinu. Ako postoji raspoloživi budžet i traženi plan puta je odobren, onda se zahtev prihvata.

Korak 4 Kreirajte narudžbenice/kupovinu na licu mesta

Sledeći korak je generisanje naloga za kupovinu prihvaćenih zahteva za kupovinu. Za subjekte male vrednosti može se izvršiti promptna kupovina.

Korak 5 Odobrenje naloga za kupovinu

Kao što zahtevi za rekviziciju moraju biti odobreni, tako i nalozi za kupovinu moraju biti odobreni. Ovo ispitivanje treba da obezbedi tačnost i legitimnost traženih stavki. Prihvaćene narudžbenice se zatim šalju dobavljačima. Prodavci imaju mogućnost da pregovaraju, odobre ili odbiju nalog za kupovinu. Kada prodavac odobri nalog za kupovinu, i kupac i dobavljač sklapaju pravno obavezujući ugovor.

Korak 6 Prijem robe

Prodavac isporučuje traženu robu, a kupac je pregleda da li odgovara specifikacijama u narudžbini. Roba i/ili usluge se tada ili odobravaju ili odbijaju.

Korak 7 Učinak dobavljača

Prodavca procenjuje kupac koristeći skup kriterijuma kao što su usaglašenost sa ugovorom, kvalitet proizvoda/usluga, odzivnost, isporuka na vreme i ukupni troškovi vlasništva. Ako je dobavljač izvršio neizvršenje obaveza, to je takođe zabeleženo.

Korak 8 Odobrenje fakture

Potvrda o prijemu robe koja je odobrena se zatim šalje finansijskom timu na carinjenje i plaćanje. Faktura je verifikovana za autentičnost i bez odstupanja. Nevažeće fakture se odbijaju i vraćaju prodavcu na ispravku.

Korak 9 Plaćanje dobavljača

Odobrena faktura omogućava finansijskom timu da oslobodi novac i plati prodavcu u skladu sa uslovima u odobrenoj fakturi. Postoji nekoliko vrsta plaćanja: uz zadržavanje, konačno, na rate, delimično ili avansno.

Tok procesa nabavke za plaćanje

Elektronske fakture se izdaju, šalju i primaju u strukturiranom, standardizovanom elektronskom formatu. Zbog svog strukturiranog formata oni se šalju direktno iz ERP sistema pošiljaoca u ERP sistem primaoca. Ovo u velikoj meri smanjuje rizik od ljudskih grešaka jer fakturu ne mora ponovo da ukuca u sistem. Elektronske fakture su jeftinija, ekološki prihvatljivija i vremenski efikasna alternativa papirnim fakturama.

Konsultacije

Dozvolite nam da Vas sprovedemo kroz svet e-fakturisanja besplatno

Mi Vas povezujemo na svetsko e-fakturisanje

Nudimo besplatne konsultacije. Zakazivanjem sastanka sa nama dobićete kompletan prikaz Unimaze Platform, rešenja koja nudimo i tehničke savete ukoliko ih zahtevate, bez obaveze da se prijavite kod nas. Zakažite svoj termin za besplatne konsultacije već danas tako što ćete zakazati sastanak i popuniti formular na linku ispod.

Konsultacije
  • Prednosti e-fakturisanja
  • Tehnički saveti
  • Prezentacija naših rešenja