Tekstovi

E-fakturisanje u Srbiji

4 Januar 2022

E-fakturisanje postaje obavezno u Srbiji od 1. januara 2022. godine

E-fakturisanje u Srbiji postaje obavezno od 1. januara 2022. godine. To je nakon što je Skupština Srbije usvojila Zakon o računovodstvu i reviziji koji nalaže da se fakture pripremaju i dostavljaju preduzetnicima i pravnim licima u elektronskoj formi.

Šta usvajanje e-fakturisanja znači za organizacije u Srbiji?

Primena elektronskog fakturisanja dobra je vest za privatne i javne organizacije u Srbiji.

Evo kako će e-fakturisanje koristiti srpskim preduzećima:

 • Brže plaćanje i bolji protok novca.
 • Bolje pomirenje računa.
 • Smanjeni režijski troškovi.
 • Manje sporova i odbijenih faktura.
 • Povećano zadovoljstvo kupaca.

Šta srpske organizacije treba da urade da bi primenila e-fakturisanje?

Da biste bili deo revolucije koja će promeniti način na koji preduzeća i organizacije u Srbiji obavljaju transakcije, sve što treba da uradite je da se udružite sa PEPPOL sertifikovanim i akreditovanim provajderom pristupne tačke kao što je Unimaze da biste konfigurisali Vaš računovodstveni sistem i povezali Vas sa elektronskim fakturisanjem mreže.

Put do elektronskog fakturisanja u Srbiji

2019

Srpske vlasti su 2019. objavile da se nacija okreće digitalizaciji.

Tačnije, Vlada je izrazila nameru da poslovni procesi budu automatizovani i elektronski.

Ideja je bila da se eliminiše izdavanje papirnih faktura i uvede e-fakture, a time i da se pojednostavi kreiranje i slanje računa.

Povrh toga, e-fakturisanje bi smanjilo troškove koji nastaju kroz administraciju i arhiviranje faktura. Osim toga, vlada je želela da obezbedi bolji pristup poslovnim aktivnostima kompanija.

Narodna skupština je predložila predlog zakona koji obavezuje sve poreske obveznike u Odeljenju za nabavke da do sredine 2021. godine izdaju i šalju svoje račune u elektronskom obliku.

Na taj način bi država dala ritam privatnim preduzećima i preduzećima da se pripreme za e-fakturisanje i nabavila potrebna sredstva za usvajanje e-fakturisanja.

2021

U januaru 2021. Ministarstvo finansija objavilo je uputstvo kojim se propisuje okvir elektronskog fakturisanja u Srbiji.

U međuvremenu, vlasti su dozvolile nastavak izdavanja faktura na papiru, apelujući na preduzeća da usvoje e-fakturisanje što je pre moguće.

Sledeći uslovi regulišu izdavanje i prijem elektronskih računa u Srbiji, do stupanja na snagu Zakona o e-računima od 1. januara 2022. godine.

 • Elektronsku fakturu možete izdati ako primalac da svoju saglasnost.
 • Izdavanje elektronskih faktura je obavezno za neke fakture, kao što su one izdate tokom procesa javnih nabavki.
 • E-faktura mora da poštuje posebna pravila za elektronsku dokumentaciju.

Nije jasno kako primalac mora dati saglasnost, tako da je bilo koji medij poslovne promene primenljiv za ovu svrhu.

Šta treba da tražite kod dobavljača pristupne tačke u Srbiji?

Morate da budete partner sa pružaocem pristupne tačke da biste uveli e-fakturisanje u svojoj organizaciji u Srbiji.

Drugim rečima, razgovor sa pružaocem pristupne tačke je Vaš prvi korak ka tome da Vaša organizacija bude usaglašena sa elektronskim fakturisanjem.

Evo kako da izaberete najbolje rešenje za e-fakturisanje u Srbiji

Radite sa pružaocem pristupne tačke na mreži PEPPOL

Ovo je važno.

Samo zato što rešenje za e-fakturu kaže da Vam može pomoći da započnete sa elektronskim fakturisanjem ne znači nužno da je na mreži PEPPOL.

Neki provajderi nude vlasnički format e-faktura koji omogućava korisnicima samo na njihovoj platformi da razmenjuju e-fakture.

Ako usluga ne kaže da je sertifikovana od strane PEPPOL-a, postoji šansa da bi to mogao biti vlasnički proces, a to možda nije ono što Vam treba da biste shvatili sve prednosti elektronskog fakturisanja.

Izaberite dobavljača po razumnoj ceni

Ako ste kompanija sa relativno malim zahtevima za slanje, neki provajderi nude besplatnu uslugu do određenog ograničenja.

Na primer, Unimaze nudi besplatan generator e-faktura koji Vam omogućava da kreirate prilagođene, privlačne fakture u nekoliko klikova.

Besplatne usluge su odlična polazna tačka koja Vam omogućava da odmah počnete, iako kratkoročno.

Skalabilnost, cene i metode integracije za veći obim treba da budu suštinski faktor koji treba uzeti u obzir pri izboru najboljeg provajdera pristupne tačke za e-fakturisanje u Srbiji.

Partnerstvo sa akreditovanim pružaocem usluge u ovom regionu

Pre svega, bolje Vam je sa PEPPOL sertifikovanim dobavljačem elektronskog fakturisanja.

Dalje, uverite se da radite sa rešenjem koje su srpske vlasti dozvolile da obezbede e-fakturisanje u zemlji.

Želite da budete partner sa provajderom koji je prošao procese akreditacije, kao što je obrada lokalnih faktura i prihvatanje lokalne jurisdikcije.

Izaberite isprobano rešenje za e-fakturisanje

Naravno, proces akreditacije se vrti oko pokazivanja tehničkog kapaciteta i usklađenosti sa sigurnošću.

Čak i tako, postoje akreditovani provajderi bez evidencije koja pokazuje da njihovo rešenje funkcioniše u komercijalnom okruženju ili u onom koji zahteva skaliranje sa potražnjom.

Neke od crvenih zastavica koje ukazuju na neiskustvo uključuju;

 • Kašnjenje u slanju probnih faktura.
 • Preterano oslanjanje na SFTP.
 • Korišćenje e-pošte za unos i distribuciju faktura

Unimaze je PEPPOL sertifikovan i akreditovan pružalac pristupne tačke za e-fakturisanje u Srbiji

Pošto izdavanje elektronskih faktura postaje obavezno u Srbiji, ima smisla udružiti se sa iskusnim provajderom pristupne tačke kako bi vam pomogao da pređete sa papirnih faktura.

I, ne morate da budete uhvaćeni u žurbi u poslednjem trenutku da pobedite 1. januar 2022. da biste postali usaglašeni sa e-fakturama.

Unimaze vam može pomoći da odmah počnete i da vas podrži u procesu implementacije.

Vaš ERP sistem ne podržava e-fakturisanje? Nije problem!

Možemo da preorijentišemo vaš računovodstveni sistem tako da vam omogućimo slanje i primanje e-faktura. Osim toga, pružamo sveobuhvatno rešenje sa različitim EDI, usaglašenim B2B elektronskim fakturisanjem i mogućnostima usklađenosti na lokalnom i međunarodnom nivou.

Pored toga, mi smo PEPPOL sertifikovani dobavljač pristupnih tačaka.

Kontaktirajte Unimaze podršku da biste već danas započeli sa e-fakturisanjem u Srbiji.

Često postavljana pitanja

 • Kako napraviti fakturu u Srbiji i šta treba da sadrži?

Vlasti Srbije zahtevaju da sva pravna i fizička lica u sistemu PDV-a izdaju odgovarajuću fakturu, sa svim bitnim elementima.

Standardne karakteristike fakture u Srbiji prema odredbama člana 42. Zakona o PDV-u su:

 • Ime, adresa
 • Naziv, adresa i PIB obveznika – izdavaoca priznanice
 • Naziv, adresa i PIB obveznika – primaoca priznanice
 • Imajte na umu da se za promet roba i usluga primenjuje sistem plaćanja
 • Iznos PDV-a obračunat na osnov
 • Količina baze
 • Mesto i datum izdavanja i serijski broj priznanice
 • Vrsta i količina isporučene robe ili vrsta i obim usluga
 • Primenljiva poreska stopa
 • Napomena o odredbi ovog zakona na osnovu koje se PDV ne obračunava
 • Datum prometa robe i usluga i iznos avansa
 • Kako da generišem fakturu?

Da biste kreirali fakturu, moraćete da dizajnirate dokument profesionalnog izgleda koji predviđa usluge koje obavljate za svoje klijente.

Evo kako da to uradite:

 • Dizajnirajte zaglavlje fakture koje sadrži vaše poslovne informacije.
 • Uključite kontakt podatke vašeg klijenta.
 • Navedite informacije o fakturi.
 • Navedite uslove plaćanja.
 • Uključite detaljnu listu roba ili usluga.
 • Navedite sve primenjive poreze.
 • Dodajte beleške, ako je potrebno.

Kreiranje fakture može biti zamorno i dugotrajno. Ali, ne morate da prolazite kroz rigorozan proces dizajniranja fakture profesionalnog izgleda. Generator e-faktura Unimaze može vam pomoći da kreirate prelepe fakture za nekoliko minuta.

 • Koji su elementi za fakturu koju izdaje PDV punomoćnik u Srbiji?

Obveznik PDV-a u Srbiji mora da izda potvrdu za svaki promet dobara i usluga. Ova obaveza se odnosi i na poreske predstavnike stranog naroda koji obavljaju svoju trgovinu u zemlji.

Svaka faktura koju izdaje predstavnik za PDV mora da sadrži sledeće informacije:

 • Mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice
 • Naziv, adresa i PIB poreskog obveznika – izdavaoca priznanice
 • Vrsta i količina (iznos) isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga
 • Naziv, adresa i PIB poreskog obveznika – primaoca priznanice
 • Datum prometa roba i usluga i iznos akontacije
 • Primenjena poreska stopa
 • Napomena o članu Zakona po kome nije obračunat PDV
 • Iznos poreske osnovice
 • Napomena da se za promet roba i usluga primenjuje sistem plaćanja
 • Iznos PDV-a koji se dodaje osnovici
 • Povrh toga, priznanica koju izdaje poreski predstavnik firme u stranoj zemlji mora da sadrži sledeće podatke poreskog predstavnika:
 • Titula ili ime i prezime predstavnika
 • PIB (ako je firma PDV zastupnik), ili UPIN ako je fizičko lice
 • Adresa sedišta ako je pravno lice ili adresa prebivališta (fizičko lice)

Povezani sadržaj

1 Jun 2022 | Tekstovi

Peppol u Japanu

15 Maj 2022 | Tekstovi

Prednosti korišćenja Unimaze rešenja za e-fakturisanje

30 April 2022 | Tekstovi

Unimaze Digitizer konačno stiže u Srbiju