Tekstovi

E-fakturisanje u Mađarskoj

31 Maj 2022

E-fakturisanje u Mađarskoj postaje realnost

Mađarske poreske vlasti izdale su direktivu da se sve B2B i B2C transakcije obavljaju u realnom vremenu, bez obzira na iznos transakcije. Zahtevi za izveštavanje u realnom vremenu (Real-Time Information Reporting) stupili su na snagu 1. Jula 2020. godine. Mađarska koristi NAV sistem za upotrebu elektronskih faktura. NAV je lako prilagodljivo planiranje resursa (ERP) koje omogućava organizacijama da automatizuju i povežu aktivnosti poput računovodstva, operacija, upravljanja zalihama, nabavke i prodaje.

Na koga utiču zahtevi za e-fakturisanje u Mađarskoj?

E-fakturisanje u Mađarskoj utiče na sledeće izdavaoce faktura:

 • Sve organizacije registrovane u Mađarskoj
 • Sve domaće poreske obveznike
 • Strane kompanije sa filijalama u Mađarskoj
 • Svakoga ko izda račun drugom domaćem poreskom obvezniku a transakcija se odvija u Mađarskoj, bez obzira na iznos PDV-a

Šta e-fakturisanje znači za organizacije u Mađarskoj?

Zahtevi za e-fakturisanje su takvi da organizacije moraju da prijavljuju e-fakture putem centralizovanog sistema. Ono što je najvažnije je da podaci e-fakture moraju biti dostavljeni u okviru XML formata fakture 3.0 i putem NAV sistema.

Koje su posledice nepoštovanja?

Nepoštovanje uredbe o e-fakturisanju može dovesti do visokih kazni za Vašu kompaniju. Vaša organizacija može dobiti kaznu u iznosu od 500.000 forinti (oko 1400 evra).

Zašto bi organizacije u Mađarskoj trebale da primenjuju e-fakturisanje?

E-fakturisanje je budućnost fakturisanja, pa nije iznenađujuće što Mađarska prati aktuelnosti i čini e-fakturisanje obaveznim.

Kompanije koje usvoje e-fakturisanje za B2B i B2C transakcije će:

 • Uštedeti vreme i eliminisati nepotrebne aktivnosti u procesu fakturisanja
 • Smanjiti troškove koji se tiču papirnih faktura (poštarina i naknada za obradu)
 • Smanjiti greške kroz povećanu automatizaciju i umanjiti udeo ručnog rada
 • Ponuditi bolju uslugu korisnicima i smanjiti vreme isporuke
 • Brže izvršavati plaćanje kroz pojednostavljen proces e-fakturisanja
 • Smanjiti upotrebu papira
 • Efikasnije pratiti fakture
 • Imati veći stepen transparentnosti, kontrole putem automatizacije, naprednu analitiku i izveštavanje
 • Imati povećan integritet podataka, umanjen rizik od lažnih računa

Prijem i obrada faktura u Mađarskoj putem veb servisa

Kako je navedeno fakture u Mađarskoj se moraju slati NAV sistemu u XML formatu putem veb servisa. Tehničke opise veb servisa kao i primere XML dokumenata možete pronaći na ovom sajtu.

Prenos e-faktura iz ERP sistema

Prilikom automatskog slanja podataka računa iz NAV sistema, podaci računa se preuzimaju iz ERP sistema. U suštini ovo implicira da morate da generišete fakture za NAV sistem, što uključuje podešavanje odgovarajuće kopije za fakturu u Vašem ERP sistemu.

Kako Unimaze može da pomogne organizacijama kada je u pitanju prenos faktura iz ERP sistema?

Kao što je prikazano na slici ispod, podaci o fakturi će se preneti u Unimaze cloud rešenje u ERP formatu za izvoz (npr SAP). Unimaze će zatim konvertovati ERP format u željeni format NAV-a na osnovu zvanične XML šeme (Oracle Stream Analytics XML schema), omogućavajući elektronski prenos faktura. Veb servis će Vam vratiti poruku kojom se potvrđuje isporuka Vaše e-fakture kao XML dokumenta. Unimaze može da prilagodi implementaciju e-fakturisanja tako da odgovara Vašem ERP sistemu, omogućavajući povratne informacije od Xero, Microsoft Navision, Uniconta, SAP itd.

Registrovanje za e-fakturisanje u Mađarskoj

Prema mađarskom zakonodavstvu organizacija se mora registrovati putem NAV sistema kako bi slala/primala fakture. Predstavnik mađarske poreske uprave u Vašoj oblasti delovanja će Vam pomoći da završite registraciju. On će takođe napraviti tehničkog administratora u Vašem ERP sistemu. Odobrene informacije za pristup ovom tehničkom administratoru, dobavljač usluga e-fakturisanja kao što je Unimaze može započeti proces implementacije.

Zašto odabrati Unimaze kao pristupnu tačku za e-fakturisanje u Mađarskoj?

Postoji nekoliko razloga zbog čega ćete želeti da sarađujete sa Unimaze-om u oblasti e-fakturisanja:

 • Podržavamo slanje i prijem EN 16931. EN 16931 je inovativna automatizacija koja donosi veću uštedu i efikasnost
 • Naše rešenje za e-fakturisanje ima interfejs prilagođen korisniku, bez obzira je li u pitanju član računovodstvenog tima, menadžera odeljenja ili član IT odeljenja
 • Naš softver za e-fakturisanje je brz i lak za implementaciju. Pružamo i korisničku podršku i osiguravamo da Vaše fakture uvek budu u skladu s standardima koje propisuju mađarski organi
 • Posedujemo spremne integracije sa svim većim ERP sistemima, uključujći SAP, Navision, Business Central, MS Dynamics i Xero
 • Nudimo jednostavnu konverziju PDF fakturi u e-fakture, uključujući i XML 3.0 kroz konekciju sa Vašim ERP sistemom
 • Možete da iskoristite sistem odobravanja faktura koji je zasnovan na cloud tehnologiji što ubrzava plaćanje
 • Naše rešenje podržava ceo proces e-nabavke počevši od kataloga pa do zahteva za ponudu, naloga za kupovinu, faktura i plaćanja

Šta je sledeći korak?

EN 16931 takođe pomaže u harmonizaciji procesa e-fakturisanja, što olakšava organizacijama trgovinu van granica zemlje u kojoj posluju. Ako tražite dobavljača usluga e-fakturisanja u Mađarskoj, mi smo pravo rešenje za Vas. Naše rešenje je zasnovano na cloud tehnologiji i pojednostavljuje proces fakturisanja, izveštavanja u realnom vremenu i pomoći će Vam da izbegnete kazne za nepoštovanje propisa.

Povezani sadržaj

15 Maj 2022 | Tekstovi

Prednosti korišćenja Unimaze rešenja za e-fakturisanje

3 Februar 2022 | Tekstovi

XML наспрам EDI

22 Februar 2022 | Tekstovi

E-fakturisanje u Australiji